top of page
Siblings
Aspiring Pilot

"A világon nem a tudomány,

a szeretet művel csodákat."

Eötvös József

Óvodánk az 1970-es évektől fogad gyermekeket. Az egykori minisztériumi óvoda és bölcsőde a rendszerváltás után, idővel a Szabó Magda Magyar-Angol Általános Iskolával is kiegészülve

a Rózsabimbó Óvoda és Bölcsőde Alapítvány fenntartásában működik tovább.

Fennállásunk több évtizede alatt generációk nőttek fel falaink között.

Nem ritka, hogy egykori bölcsődéseink, óvodásaink szülőként térnek vissza hozzánk Az óvoda egész története során pedagógia programunk központi gondolata, hogy a családokkal közösen,

az otthoni nevelést kiegészítve gondozzuk-neveljük a hozzánk járó gyerekeket.  

A hozzánk érkező kiscsoportosainkat mindig a szülőkkel együttműködve fogadjuk be az óvodához. A családokkal való szoros kapcsolattartást számos programunk segíti.

A karácsonyi, húsvéti kézműves délutánokon, az anyák- és apák napján,

az évzáró műsorokon és az évente kétszer az iskolával közösen megrendezésre kerülő kirándulásokon mód van a családok és a pedagógusok kötetlenebb együttlétére.

Az iskolába készülő gyerekek minden évben fellépnek iskolánk évzáró gáláján,

így a szülők a nagycsoport végén ízelítőt kaphatnak az iskolai életből is. 

Ready for School

ÓVODA

GYERMEKKÖZPONTÚ NEVELÉS

Óvónőink elsődleges célja, hogy a hozzánk járó gyerekek érzelmi biztonságban, szeretetben töltsék nálunk napjaikat.

Ezzel az attitűddel kísérjük végig

a gyermekeket a világ felfedezésének útján. Reméljük, hogy a szabadon gondolkodó, bátran kérdező gyerekek majdan magabiztosan igazodnak el a világ dolgaiban. Segítünk kialakítani bennük

a munkájuk iránti igényességet és kitartást, azt a tudatot, hogy

a munkának értéke van. Megerősítjük önbizalmukat, hogy küzdjenek álmaik, vágyaik megvalósulásáért.

Nagy hangsúlyt fektetünk a toleranciára,

a másság elfogadására, arra, hogy merjék érzelmeiket kimutatni és segítsenek társaiknak, az arra rászorulóknak.
 

Az egészséges életmódra nevelést már

a bölcsődén elkezdjük. A kézmosási és egyéb higiéniás szabályok és technikák elsajátítása a kiscsoportban megtörténik.

Óvodánk környezetvédő óvoda címmel

is rendelkezik. Nagy hangsúlyt fektetünk

a környezet védelmére, a különböző, környezetet terhelő anyagok takarékos használatára, a szelektív szemétgyűjtés szabályainak megtanulására. Évente kétszer többnapos erdei kiránduláson vesznek részt a gyermkek, ahol megismerkednek a természet védelmével. Az óvodai napirenden belül biztosítjuk, hogy a gyermekek belső igényévé váljon saját maguk és környezetük tisztasága.

 
A gyermekeknek hatalmas

a mozgásigényük ebben az életkorban.

A harmonikus jól koordinált mozgás a jól szervezett gondolkodás alapja. Éppen ezért a mindennapos kerti játék mellett számos mozgásos foglalkozást kínál óvodánk. A néptánc és a labdajáték, valamint a szem-kéz-lábkoordinációt fejlesztő minitenisz a középső-, nagy- és ovisulis csoportok napirendjén szerepel. 


Óvodai nevelőmunkánk egészét kiemelten hatja át az anyanyelvi nevelés és

a kommunikáció fejlesztése.

Fontos feladatunk e téren a gyerekek beszédkedvének felkeltése, gondolatainak meghallgatása.

A csoportok rendszeresen járnak színházba és az óvodában is rendszeresen szervezünk előadásokat. 


Fejlesztések: A logopédia szűréseket követve logopédusunk az óvoda épületében foglalkozik a gyerekekkel. Ötéves korban minden óvodásunknál szenzomotoros személetű állapotfelmérést végzünk (AMV, Longikd®) és,

ha az eredmények indokolják, egyéni, illetve csoportos TSMT-tornán vehetnek részt az óvodában a gyerekek.

Ezzel az „okosító tornával” is támogatjuk

a sikeres iskolai beválást. 

PEDAGÓGIÁNK ALAPKÖVEI

Bölcsődéseink jó része óvodánkban kezdi

a kiscsoportot. Igyekszünk, hogy

a gyermekek korábbi bölcsődés jelüket vigyék tovább az óvodába.

Számos testvérpár jár intézményünkbe, akiknek megkönnyíti a bölcsőde-, az óvoda-, de akár az iskolakezdést is

az a tudat, hogy a testvéreivel egy épületben vannak és bármikor meglátogathatják egymást.

A legkisebbeknek, az óvodásoknak és az iskolásoknak az év során néhány közös programjuk is van (jelmezbál, különböző előadások). Nagycsoportos, ovisulis óvódásaink pedig már az elsőt oszályt megelőző ősztől az iskolanyitogató foglalkozásokon ismerkednek a „nagyok” világával.

Mindez megkönnyíti a családok és gyerekek számára az intézmény különböző „szintjei” közötti átmenetet, a gyerekek mint egy nagy családban otthon érzik magukat intézményünk falai között. Leendő óvónőjükkel, tanítónőjükkel ismerősként kezdik a közös munkát. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

bottom of page