top of page

"Amire a gyereknek leginkább szüksége van, az a szeretet és az elfogadás."

Aaron Wachter. 

PROGRAMOK

A bölcsődében nincsenek napi, heti rendszereséggel megjelenő fix programok. A gyermekekkel való foglalkozás mégis tervezetten folyik. A folyamatos, de egyben rugalmas napirend a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtését is segíti. Hiszünk a szabad játék, a világ önindította felfedezésének mindenekfeletti fejlesztő hatásában, ezért nem szorítjuk a gyermekeket „órarendi keretek” közé. A nevelők azonban rendszeresen, figyelembe véve

a csoportok hangulatát, különböző tevékenységeket kezdeményeznek.

A mondóka, vers, mese és éneklés

a mindennapok része. Hiszen a közös élmény öröme mellett az anyanyelvi nevelés alapvető eszközei. 

A zenei nevelést az akusztikus hangszerek megszólaltatása is kiegészíti. Nevelőink több hangszeren is játszanak.

A mondókákkal kísért mozgásos játékok úgyszintén részei a csoportszobában

és a szabadlevegőn eltöltött időnek.

Heti rendszereséggel vannak alkotó tevékenységek (festés, tépés, ragasztás). A gyurmázás a délutánok kedvelt elfoglaltsága. Természetesen

a tevékenységekben minden gyermek kedve és életkori sajátosságaihoz mérten vesz rész. Ezen foglalatosságok közben alkalmunk van megfigyelni a gyermekek nagy- és finommozgását és ha szükséges intézményünkben e területek fejlesztésére is van mód.

Children coloring

NEVELŐINK

Bölcsődénkben a vegyes életkorú 10-12 fős csoportokban két-két kisgyermeknevelő dolgozik, akikhez 5-6 kisgyermek tartozik. Ők ezeknek a kicsiknek a „saját nevelőjük”.

 

Ők irányítják a gyermekek bölcsődéhez szoktatását, ők vezetik a gyermekekről szóló dokumentumokat, nagyrészt ők tartják a kapcsolatot a családokkal.

Ez is segíti azt, hogy a szülőket a lehető legjobban informálhassuk gyermekük bölcsődei életéről.

 

Nevelőink között van képzett zenész, mentorpedagógus, mozgásterapeuta, szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens. Bölcsődénk részt vesz a felnőttképzés keretébe tartozó kisgyermeknevelő képzésben.

Family Time

ÜNNEPEK ÉS KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL

A családokkal napi kapcsolatban vannak

a nevelők, hiszen minden délután beszámolnak a szülőknek gyermekük adott bölcsődei napjáról. Ezen kívül alapvető információkat tudhatnak meg

a bölcsődevezetőtől a szülői értekezleteken.

 

A szülőcsoportos beszélgetéseket pedig

a kisgyermeknevelők vezetik, melyek

az adott csoportot foglalkoztató kérdésekkel foglalkoznak. A gyermekek fejlődéséről folyamatosan tájékoztatjuk a családokat. Évente kétszer egyéni fogadóórát is tartanak nevelőink az intézmény és a szülők közötti bizalmi kapcsolat kialakítása érdekében. Ezt a lehetőséget ezen kívül is bármikor igénybe lehet venni.

 

A karácsonyi és húsvéti kézműves délutánt és az évzáró kerti mulatságot minden évben a családokkal együtt tartjuk. A karácsony és a húsvéti tojáskeresés a kertben, a gyermeknap, illetve az anyák napi készülődés

a gyermeke és a nevelők közös ünnepe.

BÖLCSŐDE

Kids Drawing

TALÁLKOZÁS A BÖLCSŐDÉVEL

A bölcsődének kiemelt szerepe van

a családok támogatásában, hiszen nálunk engedik el a kisgyermekes családok először hosszabb időre gyermekeik kezét és bízzák őket a pedagógusokra.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben

a meghatározó pillanatban a legnagyobb megértéssel és szakmai tudással segítsük a szülőket és gyermekeket ebben

a folyamatban. A fokozatosság meghatározó alapelve ennek

a periódusnak. Időt kell hagyni, hogy

a gyermek megismerje új környezetét, kapcsolatot teremtsen a nevelőkkel, majd a többi gyerekkel és érezze azt is,

hogy szülei bizalommal hagyják ott őt

a bölcsődei csoportban. Ezért tarjuk fontosnak, hogy a családok a kéthetes beszoktatási folyamat alatt megismerhessék a csoport életét, napirendjét és megalapozzuk a nevelők

és a család közötti bizalomteljes kapcsolatot. Ha ez a folyamat sikeres, hiszünk abban, hogy a gyermek boldogan lép át majd az óvodai életbe, bízik a vele foglalkozó pedagógusokban és a családok is hasonlóképpen fordulnak majd feléjük. A "bölcsődéhez szoktatás" természetesen mindig a családokkal előzetesen egyeztetve zajlik.

Red Head Baby
bottom of page